Bệnh viện cắt bao quy đầu ở TpHCM

Cắt bao quy đầu chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ, để cắt bỏ lớp da thừa trên bao quy đầu và hạn chế...